Ochrana osobních údajů

Některé údaje, poskytnuté při využívání tohoto serveru, produktů a služeb společnosti Arnet On Line, a.s., se sídlem Ostrava, Nádražní 213/10, IČ: 268 25 767, zapsané v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2759 (dále jen "Arnet On Line, a.s."), mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon"). Společnost Arnet On Line, a.s. se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby tyto osobní údaje ochránila.

 

Použití registračních informací:

- Registrace vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace se zákazníkem.

- Kromě údajů úmyslně sdělených v rámci registrace Arnet On Line, a.s. nezpracovává ani nezískává žádné další informace o zákaznících, např. v okamžiku návštěvy www stránek, užívání programu, aktualizace programu apod.

- Veškeré údaje, které uživatel během své registrace poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.

- Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky společnosti Arnet On Line, s.r.o. a nejsou poskytovány třetím osobám.

- Společnost Arnet On Line, s.r.o. si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje zákazníků k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití produktů a služeb. Každý registrovaný uživatel má právo zasílání těchto informací ze strany společnosti Arnet On Line, s.r.o. kdykoliv zakázat, a to odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.

- Veškeré údaje získané od uživatelů (zákazníků) slouží výhradně k účelům společnosti Arnet On Line, s.r.o. Společnost Arnet On Line, s.r.o. tyto údaje neprodává, nepronajímá, ani jiným způsobem nepředává třetím osobám.

- Společnost Arnet On Line, s.r.o. učiní maximum pro to, aby ochránila data uživatelů před zneužitím a nebude je poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

- Práva uživatelů tohoto serveru, produktů a služeb společnosti Arnet On Line, s.r.o.

- Podle Zákona má každý uživatel (zákazník), jenž poskytl osobní údaje společnosti Arnet On Line, s.r.o, právo písemně požádat společnost Arnet On Line, s.r.o. o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm společnost Arnet On Line, s.r.o. zpracovává.