Vzory smluv
1024px docx icon.svg
50 Kč / ks

Plnou moc lze odvolat. Odvolání plné moci se řídí Občanským zákoníkem. Oznámení o odvolání plné moci zástupci se mimo jiné oznamuje i z praktického hlediska správci daně.,...

Kód: SV2011290
1024px docx icon.svg
50 Kč / ks

Kupní smlouva - prodej psa. Formát DOCX.

Kód: SM2013196
1024px docx icon.svg
50 Kč / ks

Povinný jako vlastník pozemku xx touto smlouvou zřizuje ve prospěch oprávněného jakožto vlastníka pozemku yy věcné břemeno chůze a jízdy všemi motorovými i nemotorovými...

Kód: SV2011030
1024px docx icon.svg
50 Kč / ks

Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že zájemci zprostředkuje uzavření určité smlouvy s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli...

Kód: SM2013173
1024px docx icon.svg
50 Kč / ks

Dohoda o zachování mlčenlivosti. Formát DOCX.

Kód: SM2015007
1024px docx icon.svg
50 Kč / ks

"Dohoda o poskytnutí motorového vozidla zaměstnanci pro služební i soukromé účely upravuje předmět dohody, podmínky poskytnutí automobilu ke služebním účelům, užívání služebního...

Kód: SV2011434
1024px docx icon.svg
50 Kč / ks

Smlouva o dílo ujednává předmět smlouvy, způsob a lhůty plnění, cenu díla a platební podmínky, vzájemné součinnosti stran a povinnosti stran při provádění díla, odpovědnost za...

Kód: SV2011082
1024px docx icon.svg
50 Kč / ks

Výzva k zaplacení nájemného vzhledem k tomu, že nájemnce řádně a včas neuhradil splatné nájemné a úhradu za služby spojené s užíváním bytu za měsíc … tohoto roku. Formát DOCX.

Kód: SV2011005
1024px docx icon.svg
50 Kč / ks

Zůstavitel může nařídit, že dědictví má přejít po smrti dědice nebo v určitých jiných případech na svěřenského nástupce jako následného dědice. Formát DOCX.

Kód: SM2013077
1024px docx icon.svg
50 Kč / ks

Vzdání se práva odvolání. Formát DOCX.

Kód: SM2014295
1024px docx icon.svg
50 Kč / ks

Smlouva upravuje předmět převodu, převod vlastnického práva, stav nemovitosti, nabytí vlastnického práva a další ustanovení. Formát DOCX.

Kód: SM2013082
1024px docx icon.svg
50 Kč / ks

Na základě vkladu prohlášení vlastníka nemovitosti do katastru nemovitostí vzniká vlastnictví k bytu nebo k nebytovému prostoru. Poté je možné samostatně nakládat s jednotlivými...

Kód: SV2011796
1024px docx icon.svg
50 Kč / ks

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla. Formát DOCX.

Kód: SV2011616
1024px docx icon.svg
50 Kč / ks

Odstoupení z funkce jednatele. Formát DOCX.

Kód: SM2014034
1024px docx icon.svg
50 Kč / ks

Zaměstnavatel se zaměstnancem podpisem této smlouvy potvrzují, že byl zaměstnanci poskytnut k plnění pracovních úkolů služební automobil. Formát DOCX.

Kód: SV2011049
1024px docx icon.svg
50 Kč / ks

Návrh na předběžné opatření podle § 74 o.s.ř. Formát DOCX.

Kód: SM2014290
1024px docx icon.svg
50 Kč / ks

Kvalifikační dohoda upravuje předmět smlouvy, práva a povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance, úhradu nákladů zaměstnancem a další podmínky. Formát DOCX.

Kód: SV2011621
1024px docx icon.svg
50 Kč / ks

Rozhodnutí jediného společníka - odvolání a jmenování jednatele. Formát DOCX.

Kód: SV2011096
1024px docx icon.svg
50 Kč / ks

Odstoupení od darovací smlouvy. Formát DOCX.

Kód: SM2013355
1024px docx icon.svg
50 Kč / ks

Předběžná opatření jednak zajišťují ochranu účastníka řízení (ve většině případů půjde o navrhovatele – žalobce) před vynesením meritorního rozhodnutí, resp. v době před nabytím...

Kód: SV2011551
1024px docx icon.svg
50 Kč / ks

Plná moc - dědické řízení. Formát DOCX.

Kód: SM2014076
1024px docx icon.svg
50 Kč / ks

Smlouva o reklamě. Formát DOCX.

Kód: SM2014151
1024px docx icon.svg
50 Kč / ks

Smlouvou o smlouvě budoucí uzavřenou podle ustanovení § 50a občanského zákoníku se účastníci mohou písemně zavázat, do dohodnuté doby uzavřou smlouvu. Podmínkou platnosti...

Kód: SV2011156
1024px docx icon.svg
50 Kč / ks

Oznámení postoupení pohledávky ručiteli. Formát DOCX.

Kód: SV2011776

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení