Smlouva o dílo - subdodávky stavebních prací

Kód: SV2011082
100 Kč / ks

Smlouva o dílo ujednává předmět smlouvy, způsob a lhůty plnění, cenu díla a platební podmínky, vzájemné součinnosti stran a povinnosti stran při provádění díla, odpovědnost za vady díla, sankce za porušení povinností, odstoupení od smlouvy.

Formát DOCX.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Po uhrazení provedené objednávky Vám bude zaslán odkaz pro stažení uvedeného dokumentu.