Návrh na nařízení předběžného opatření

Kód: SV2011551
100 Kč / ks

Předběžná opatření jednak zajišťují ochranu účastníka řízení (ve většině případů půjde o navrhovatele – žalobce) před vynesením meritorního rozhodnutí, resp. v době před nabytím právní moci tohoto rozhodnutí, anebo dokonce i v době před zahájením řízení. Obecná úprava předběžných opatření se uplatňuje před zahájením i v průběhu řízení na všechna soudní řízení, kde se občanský soudní řád aplikuje, tj. bez jakýchkoli modifikací i pro všechny druhy nesporných řízení. Předběžné opatření se používá je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen.

Formát DOCX.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Po uhrazení provedené objednávky Vám bude zaslán odkaz pro stažení uvedeného dokumentu.