Vzor smlouvy -Manažerská smlouva

Kód: SV2011695
100 Kč / ks

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti upravuje určení zakladatelů, druh obecně prospěšných služeb, doplňkové činnosti, podmínky poskytování obecně prospěšných služeb, dobu trvání společnosti, základní práva a povinnosti zakladatelů, orgány společnosti a způsob rozhodování, hospodářský výsledek a rezervní fond, výroční zprávu a závěrečná ustanovení.

Formát DOCX.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Po uhrazení provedené objednávky Vám bude zaslán odkaz pro stažení uvedeného dokumentu.